Toán lớp 5 Bài 71. Đề-xi-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

1 dm3 = .?. cm3 Các hình bên được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 dm. a) Số? Số? Đong 1$l$ nước rồi đổ vào hộp có thể tích 1 dm3. 1$l$ nước có thể tích bằng bao nhiêu?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 39 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Kể tên một vài đồ vật có thể tích khoảng 1 dm3

 

 

Phương pháp giải:

Học sinh kể tên một vài đồ vật có thể tích khoảng 1 dm3

Lời giải chi tiết:

- Bình nước của em có thể tích khoảng 1 dm3

- Hộp cơm của mẹ có thể tích khoảng 1 dm3

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 40 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

a) Đọc các số đo thể tích: 42 dm3; 1009 dm3; $\frac{9}{4}$dm3; 80,05 dm3.

b) Viết các số đo thể tích:

Bốn mươi hai đề-xi-mét khối.

Sáu phẩy bảy đề-xi-mét khối.

Ba trăm phẩy tám đề-xi-mét khối.

Phương pháp giải:

Để đọc (hoặc viết) các số đo thể tích ta đọc (hoặc viết) số đo trước rồi đọc (hoặc viết) tên đơn vị đo thể tích.

Lời giải chi tiết:

a) 42 dm3: Bốn mươi hai đề-xi-mét khối

1009 dm3: Một nghìn không trăm linh chín đề-xi-mét khối

$\frac{9}{4}$dm3: Chín phần tư đề-xi-mét khối

80,05 dm3: Tám mươi phẩy không năm đề-xi-mét khối

b) Bốn mươi hai đề-xi-mét khối:  42 dm3

Sáu phần bảy đề-xi-mét khối: $\frac{6}{7}$ dm3

Ba trăm phẩy tám đề-xi-mét khối: 300,8 dm3

Thực hành Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 40 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

a) 1 dm3 = .?. cm3

8 dm3 = .?. cm3

11,3 dm3 = .?. cm3

b) 1 000 cm3 = .?. dm3

15 000 cm3 = .?. dm3

127 400 cm3 = .?. dm3

c) 1 cm3 = .?. dm3

700 cm3 = .?. dm3

$\frac{5}{2}$dm3 = .?. cm3

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 dm3 = 1 000 cm3

1 cm= $\frac{1}{{1000}}$ dm3

Lời giải chi tiết:

a) 1 dm3 = 1 000 cm3

8 dm3 = 8 000 cm3

11,3 dm3 = 11 300 cm3

b) 1 000 cm3 = 1 dm3

15 000 cm3 = 15 dm3

127 400 cm3 = 127,4 dm3

c) 1 cm3 = $\frac{1}{{1000}}$ dm3

700 cm3 = 0,7 dm3

$\frac{5}{2}$dm3 = 2 500 cm3

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 40 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Các hình bên được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 dm.

a) Số?

Thể tích hình A là .?. dm3, thể tích hình B là .?. dm3

b) Viết phép tính tìm tổng thể tích hai hình A và B.

c) Ghép hai hình A và B để được một hình hộp chữ nhật. Tìm các kích thước của hình hộp chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích hình A là 6 dm3, thể tích hình B là 10 dm3

b) Phép tính tìm tổng thể tích hai hình A và B là: 6 dm3 + 10 dm3 = 16 dm3

c) Ghép hai hình A và B để được một hình hộp chữ nhật ta được: chiều dài là 4 dm, chiều rộng là 4 dm, chiều cao là 1 dm

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 40 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Một chồng gạch gồm 4 lớp, mỗi lớp có 3 viên gạch. Mỗi viên gạch có thể tích khoảng 1,5 dm3 và nặng 1,2 kg. Chồng gạch đó có thể tích khoảng .?. dm3 và khối lượng là .?. kg.

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số viên gạch trong chồng gạch

- Tìm thể tích của chồng gạch đó

- Tìm khối lượng của chồng gạch đó

Lời giải chi tiết:

Chồng gạch đó có số viên gạch là:

4 x 3 = 12 (viên gạch)

Thể tích của chồng gạch đó là:

12 x 1,5 = 18 (dm3)

Khối lượng của chồng gạch đó là:

12 x 1,2 = 14,4 (kg)

Vậy chồng gạch đó có thể tích khoảng 18 dm3 và khối lượng là 14,4 kg

Khám phá

Trả lời câu hỏi Khám phá trang 40 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Đong 1$l$ nước rồi đổ vào hộp có thể tích 1 dm3. 1$l$ nước có thể tích bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

1$l$ nước có thể tích bằng 1 dm3

 • Toán lớp 5 Bài 72. Mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  So sánh số đo thể tích của một vài đồ vật với 1 m3. Số? Các hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 m. Một bồn nước có thể tích 2,5 m3. Bồn đó chứa được nhiêu lít nước? Biết 1 = 1 dm3 Số?

 • Toán lớp 5 Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật - SGK chân trời sáng tạo

  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c. Số đo? Số? Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên Bạn Thủy xếp sách vào một cái hộp trống có dạng hình hộp chữ nhật. Các hình hộp chữ nhật A, B, C được đặt ở các vị trí khác nhau như hình dưới đây. Với mỗi hình: Số?

 • Toán lớp 5 Bài 74. Thể tích hình lập phương - SGK chân trời sáng tạo

  Tính thể tích hình lập phương có cạnh a. Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 40 cm. Người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 20 cm. Đo kích thước của một hộp nhỏ có dạng hình lập phương hoặc hình hộp chữ nhật (chẳng hạn hộp phấn, hộp bút,…) theo đơn vị xăng-ti-mét.

 • Toán lớp 5 Bài 75. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Bạn Hội làm một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 3 dm. Câu nào đúng, câu nào sai? Chọn ý trả lời đúng. Bể kính thứ nhất có dạng hình lập phương cạnh 4 dm và chứa đầy nước. Một cái bể có dạng hình lập phương cạnh 1,5 m. Người ta đóng gói các hộp kẹo theo từng lốc, mỗi lốc có 4 hộp. Bảng số liệu dưới đây cho biết thể tích hồ chứa nước của một số nhà máy thủy điện ở nước ta.

 • Toán lớp 5 Bài 70. Xăng-ti-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  Thực hiện theo yêu cầu. Lấy các hình lập phương có cạnh dài 1 cm theo yêu cầu rồi viết số đo. Viết và đọc số đo thể tích của mỗi hình dưới đây. Quan sát hai hình D và E dưới đây. Viết số đo thể tích của một hình lập phương nhỏ màu hồng dưới dạng phân số và số thập phân.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close