Toán lớp 5 trang 79 - Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - SGK chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính. a) 9,1 : 7 b) 2,8 : 4 c) 80,6 : 26 d) 15,3 : 30 Số? Cả 3 con gà cân nặng 5,25 kg. Trung bình mỗi con gà cân nặng .?. kg.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 79 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính.

a) 9,1 : 7

b) 2,8 : 4

c) 80,6 : 26

d) 15,3 : 30

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên, ta đặt tính như chia hai số tự nhiên rồi thực hiện như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Chú ý: Nếu phép chia còn dư, ta có thể viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 79 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Cả 3 con gà cân nặng 5,25 kg. Trung bình mỗi con gà cân nặng .?. kg.

Phương pháp giải:

Tính cân nặng mỗi con gà = cân nặng 3 con gà  : 3

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3 con gà: 5,25 kg

Mỗi con gà: .?. kg

Giải:

Trung bình mỗi con gà cân nặng số kg là:

5,25 : 3 = 1,75 (kg)

Vậy Trung bình mỗi con gà cân nặng 1,75 kg

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close