Toán lớp 5 Bài 70. Xăng-ti-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

Thực hiện theo yêu cầu. Lấy các hình lập phương có cạnh dài 1 cm theo yêu cầu rồi viết số đo. Viết và đọc số đo thể tích của mỗi hình dưới đây. Quan sát hai hình D và E dưới đây. Viết số đo thể tích của một hình lập phương nhỏ màu hồng dưới dạng phân số và số thập phân.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 37 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Thực hiện theo yêu cầu.

Phương pháp giải:

Điền nội dung thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 1 trang 37 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Lấy các hình lập phương có cạnh dài 1 cm theo yêu cầu rồi viết số đo.

a) Bảy xăng-ti-mét khối.

b) Mười xăng-ti-mét khối.

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) Bảy xăng-ti-mét khối: 7 cm3

b) Mười xăng-ti-mét khối: 10 cm3

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 38 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Viết và đọc số đo thể tích của mỗi hình dưới đây.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và đếm số hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm.

Lời giải chi tiết:

- Thể tích hình A là 9 cm3

- Thể tích hình B là 18 cm3

- Thể tích hình C là 27 cm3

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 38 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Quan sát hai hình D và E dưới đây.

a) Mỗi hình có thể tích là bao nhiêu xăng-ti-mét khối?

b) Nếu ghép hai hình D và E dưới đây thì được hình nào ở Bài 1?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích hình D là 11 cm3

Thể tích hình E là 7 cm3

b) Thể tích của hai hình D và E là: 11 + 7 = 18 (cm3)

Vậy nếu ghép hai hình D và E dưới đây thì được hình B ở bài 1

Thực hành

Trả lời câu hỏi Thực hành trang 38 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Viết số đo thể tích của một hình lập phương nhỏ màu hồng dưới dạng phân số và số thập phân.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Thể tích 1 hình lập phương nhỏ màu hồng bằng $\frac{1}{8}$ thể tích hình lập phương to.

Vậy thể tích 1 hình lập phương nhỏ màu hồng = $\frac{1}{8}$ = 0,125 (cm3)

Hoạt động thực tế

Trả lời câu hỏi Hoạt động thực tế trang 38 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Em đoán xem, thể tích của hộp phấn mà các bạn đang thảo luận là bao nhiêu xăng-ti-mét khối?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi từ đơn vị dm sang cm

Bước 2: Tìm xem xếp được bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 cm vào hộp phấn

Bước 3: Tìm thể tích 1 hình lập phương

Bước 4: Tìm thể tích hộp phấn

Lời giải chi tiết:

Đổi 1 dm = 10 cm

Vậy ta xếp được số hình lập phương cạnh 1 cm vào hộp phấn là: 10 x 10 x 10 = 1000 (hình)

Thể tích 1 hình lập phương là: 1 x 1 x 1 = 1 (cm3)

Thể tích hộp phấn là: 1 x 1000 = 1000 (cm3)

 • Toán lớp 5 Bài 71. Đề-xi-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  1 dm3 = .?. cm3 Các hình bên được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 dm. a) Số? Số? Đong 1$l$ nước rồi đổ vào hộp có thể tích 1 dm3. 1$l$ nước có thể tích bằng bao nhiêu?

 • Toán lớp 5 Bài 72. Mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  So sánh số đo thể tích của một vài đồ vật với 1 m3. Số? Các hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 m. Một bồn nước có thể tích 2,5 m3. Bồn đó chứa được nhiêu lít nước? Biết 1 = 1 dm3 Số?

 • Toán lớp 5 Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật - SGK chân trời sáng tạo

  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c. Số đo? Số? Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên Bạn Thủy xếp sách vào một cái hộp trống có dạng hình hộp chữ nhật. Các hình hộp chữ nhật A, B, C được đặt ở các vị trí khác nhau như hình dưới đây. Với mỗi hình: Số?

 • Toán lớp 5 Bài 74. Thể tích hình lập phương - SGK chân trời sáng tạo

  Tính thể tích hình lập phương có cạnh a. Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 40 cm. Người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 20 cm. Đo kích thước của một hộp nhỏ có dạng hình lập phương hoặc hình hộp chữ nhật (chẳng hạn hộp phấn, hộp bút,…) theo đơn vị xăng-ti-mét.

 • Toán lớp 5 Bài 75. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Bạn Hội làm một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 3 dm. Câu nào đúng, câu nào sai? Chọn ý trả lời đúng. Bể kính thứ nhất có dạng hình lập phương cạnh 4 dm và chứa đầy nước. Một cái bể có dạng hình lập phương cạnh 1,5 m. Người ta đóng gói các hộp kẹo theo từng lốc, mỗi lốc có 4 hộp. Bảng số liệu dưới đây cho biết thể tích hồ chứa nước của một số nhà máy thủy điện ở nước ta.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close