Toán lớp 5 Bài 66. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - SGK chân trời sáng tạo

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 4 dm. Bài giải Diện tích một mặt của hình lập phương là: Số đo? Người ta sơn tất cả các mặt của hai khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh 0,5 m. Tính diện tích phần được quét sơn. Câu nào đúng, câu nào sai? Người ta dán các khối gỗ giống nhau có dạng hình lập phương thành hai hình A và B rồi sơn kín mỗi hình. Số? Tại một thành phố ở nước Đức có một thư viện được thiết kế theo dạng hình lập phương có cạnh 45 m.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 29 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 4 dm.

Bài giải

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

……………?…………….

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

……………?…………….

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

……………?…………….

Đáp số: Diện tích xung quanh: .?.

Diện tích toàn phần: .?.

Phương pháp giải:

- Diện tích một mặt của hình lập phương = cạnh x cạnh

- Diện tích xung quanh của hình lập phương = diện tích một mặt của hình lập phương x 4

- Diện tích toàn phần của hình lập phương = diện tích một mặt của hình lập phương x 6

Lời giải chi tiết:

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

4 x 4 = 16 (dm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

16 x 4 = 64 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

16 x 6 = 96 (dm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 64 dm2

Diện tích toàn phần: 96 dm2

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 30 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số đo?

Phương pháp giải:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương = diện tích một mặt của hình lập phương x 4

- Diện tích toàn phần của hình lập phương = diện tích một mặt của hình lập phương x 6

Lời giải chi tiết:

*Cột 1:

Diện tích xung quanh là: 8 x 8 x 4 = 256 (cm2)

Diện tích toàn phần là: 8 x 8 x 6 = 384 (cm2)

*Cột 2:

Diện tích xung quanh là: 35 x 35 x 4 = 4 900 (mm2)

Diện tích toàn phần là: 35 x 35 x 6 = 7 350 (mm2)

*Cột 3:

Diện tích xung quanh là: 0,5 x 0,5 x 4 = 1 (m2)

Diện tích toàn phần là: 0,5 x 0,5 x 6 = 1,5 (m2)

Vậy ta có bảng sau:

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 30 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Người ta sơn tất cả các mặt của hai khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh 0,5 m. Tính diện tích phần được quét sơn.

Phương pháp giải:

Diện tích toàn phần của hình lập phương = diện tích một mặt của hình lập phương x 4

Lời giải chi tiết:

Diện tích phần được quét sơn là:

0,5 x 0,5 x 6 = 1,5 (m2)

Đáp số: 1,5 m2

Vui học

Trả lời câu hỏi Vui học trang 30 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Câu nào đúng, câu nào sai?

Người ta dán các khối gỗ giống nhau có dạng hình lập phương thành hai hình A và B rồi sơn kín mỗi hình.

a) Mỗi hình đều gồm 8 khối gỗ.

b) Diện tích quét sơn của hai hình bằng nhau.

c) Diện tích quét sơn của hình A bé hơn diện tích quét sơn của hình B.

d) Diện tích quét sơn của hình A lớn hơn diện tích quét sơn của hình B.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Sai. Vì hình B nhiều mặt hơn hình A, mà diện tích các khối gỗ giống nhau. Vậy diện tích quét sơn của  hình B lớn hơn diện tích quét sơn của hình A

c) Đúng

d) Sai. Vì hình A ít mặt hơn hình B, mà diện tích các khối gỗ giống nhau. Vậy diện tích quét sơn của  hình A bé hơn diện tích quét sơn của hình B

Khám phá

Trả lời câu hỏi Khám phá trang 30 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Tại một thành phố ở nước Đức có một thư viện được thiết kế theo dạng hình lập phương có cạnh 45 m.

Diện tích xung quanh của thư viện đó là: .?. m2

Phương pháp giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương = diện tích một mặt của hình lập phương x 4

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung quanh của thư viện đó là:

45 x 45 x 4 = 8 100 (m2)

Vậy diện tích xung quanh của thư viện đó là 8 100 m2

 • Toán lớp 5 Bài 67. Hình trụ - SGK chân trời sáng tạo

  Tìm các vật có dạng hình trụ trong lớp học. Làm hộp đựng đồ vật từ lõi bìa hình trụ của cuộn giấy, giấy màu kẻ ô và bìa cứng.

 • Toán lớp 5 Bài 68. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Bạn Tâm dùng bìa làm một cái hộp dạng hình lập phương cạnh 5 cm, hộp có nắp. Hỏi phần bìa dùng làm hộp (không tính mép dán) có diện tích bao nhiêu đề-xi-mét vuông? Một bể cá không nắp được gắn bởi các miếng kính. Bể cá có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1 m và chiều cao 0,8 m. Tính diện tích kính cần dùng để làm bể cá (không tính mép dán). Số?

 • Toán lớp 5 Bài 69. Thể tích của một hình - SGK chân trời sáng tạo

  Đặt đồ vật (chẳng hạn cục tẩy) vào trong hộp bút rồi nói theo mẫu. Mẫu: Thể tích cục tẩy bé hơn thể tích hộp bút. Thể tích hộp bút lớn hơn thể tích cục tẩy. Ghép các hình lập phương như nhau để được các hình, rồi nói về thể tích Bằng hay lớn hơn? a) Hình M và hình N, mỗi hình gồm 4 hình lập phương. Thể tích hình M .?. thể tích hình N. b) Hình L gồm nhiều hình lập phương hơn hình M. Thể tích hình L .?. thể tích hình M. c) Hình L gồm 8 hình lập phương nên thể tích hình L .?. tổng thể tích

 • Toán lớp 5 Bài 70. Xăng-ti-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  Thực hiện theo yêu cầu. Lấy các hình lập phương có cạnh dài 1 cm theo yêu cầu rồi viết số đo. Viết và đọc số đo thể tích của mỗi hình dưới đây. Quan sát hai hình D và E dưới đây. Viết số đo thể tích của một hình lập phương nhỏ màu hồng dưới dạng phân số và số thập phân.

 • Toán lớp 5 Bài 71. Đề-xi-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  1 dm3 = .?. cm3 Các hình bên được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 dm. a) Số? Số? Đong 1$l$ nước rồi đổ vào hộp có thể tích 1 dm3. 1$l$ nước có thể tích bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close