Toán lớp 5 trang 20 - Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện - SGK chân trời sáng tạo

Trong một mùa thi đấu, đội bóng A đá 26 trận, trong đó có 15 trận thắng, 8 trận hòa và 3 trận thua. a) Tỉ số của số trận thắng và tổng số trận đấu là .?. Tung một con xúc xắc 12 lần liên tiếp. Hãy thống kê số lần xuất hiện các mặt của xúc xắc rồi viết các tỉ số dưới đây.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 20 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tỉ số:

Trong một mùa thi đấu, đội bóng A đá 26 trận, trong đó có 15 trận thắng, 8 trận hòa và 3 trận thua.

a) Tỉ số của số trận thắng và tổng số trận đấu là .?.

b) Tỉ số của số trận thua và tổng số trận đấu là .?.

c) Tỉ số của số trận hòa và tổng số trận đấu là .?.

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b là a : b hay $\frac{a}{b}$ ( b khác 0).

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số của số trận thắng và tổng số trận đấu là $\frac{{15}}{{26}}$

b) Tỉ số của số trận thua và tổng số trận đấu là $\frac{3}{{26}}$

c) Tỉ số của số trận hòa và tổng số trận đấu là $\frac{8}{{26}}$

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 20 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tung một con xúc xắc 12 lần liên tiếp. Hãy thống kê số lần xuất hiện các mặt của xúc xắc rồi viết các tỉ số dưới đây.

a) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt 1 chấm xuất hiện và tổng số lần tung.

b) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt 3 chấm xuất hiện và tổng số lần tung.

c) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt 6 chấm xuất hiện và tổng số lần tung.

Phương pháp giải:

Học sinh thực hiện tung con xúc xắc 12 lần liên tiếp rồi thực hiện theo yêu cầu cùa đề bài

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

a) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt 1 chấm xuất hiện và tổng số lần tung là $\frac{3}{{12}} = \frac{1}{4}$

b) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt 3 chấm xuất hiện và tổng số lần tung là $1:12 = \frac{1}{{12}}$

c) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt 6 chấm xuất hiện và tổng số lần tung là $\frac{4}{{12}} = \frac{1}{3}$

Chú ý: Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 21 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Nam chơi oẳn tù tì với Hà 20 lần thì Nam thắng được 12 lần. Viết tỉ số của số lần Nam thắng và tổng số lần chơi.

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b là a : b hay $\frac{a}{b}$ ( b khác 0).

Lời giải chi tiết:

Tỉ số của số lần Nam thắng và tổng số lần chơi là $\frac{{12}}{{20}} = \frac{3}{5}$

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 21 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

An tung một đồng xu nhiều lần liên tiếp. Dưới đây là bảng kết quả kiểm đếm và ghi chép số lần xuất hiện các mặt của đồng xu.

a) An đã tung đồng xu tất cả bao nhiêu lần?

b) Viết tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt sấp xuất hiện và tổng số lần tung.

c) Viết tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt ngửa xuất hiện và tổng số lần tung

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b là $\frac{a}{b}$ (b khác 0).

Lời giải chi tiết:

a) Số lần mặt sấp xuất hiện là 29 lần, số lần mặt ngửa xuất hiện là 36 lần.

An đã tung đồng xu tất cả số lần là: 29 + 36 = 65 (lần)

b) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt sấp xuất hiện và tổng số lần tung là $\frac{{29}}{{65}}$

c) Tỉ số của số lần xảy ra sự kiện mặt ngửa xuất hiện và tổng số lần tung là $\frac{{36}}{{65}}$

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 21 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Lam quay bánh xe 30 lần. Số lần kim chỉ vào phần màu đỏ bằng $\frac{{17}}{{30}}$ tổng số lần quay. Hỏi kim đã chỉ vào phần màu trắng bao nhiêu lần?

Phương pháp giải:

Bước 1: Số lần kim đã chỉ vào phần màu đỏ = số lần Lam quay bánh xe x $\frac{{17}}{{30}}$

Bước 2: Số lần kim đã chỉ vào phần màu trắng = số lần Lam quay bánh xe – số lần kim đã chỉ vào phần màu đỏ

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quay: 30 lần

Màu đỏ: $\frac{{17}}{{30}}$ tổng số lần quay

Nàu trắng: ? lần

Bài giải

Số lần kim chỉ vào phần màu đỏ là:

30 $ \times \frac{{17}}{{30}} = 17$ (lần)

Số lần kim đã chỉ vào phần màu trắng là:

30 – 17 = 13 (lần)

Đáp số: 13 lần

Trò chơi

Trả lời câu hỏi Trò chơi trang 21 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Trò chơi Ai về đích trước?

Dùng một con xúc xắc và hai vật nhỏ (ví dụ: cúc áo) làm xe đua màu xanh và màu đỏ.

Tung xúc xắc. Nếu xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn thì xe màu xanh tiến một ô. Nếu xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ thì xe màu đỏ tiến một ô. Xe nào di chuyển đến ô về đích trước thì thắng cuộc.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc cách chơi và thực hiện theo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close