Toán lớp 5 Bài 67. Hình trụ - SGK chân trời sáng tạo

Tìm các vật có dạng hình trụ trong lớp học. Làm hộp đựng đồ vật từ lõi bìa hình trụ của cuộn giấy, giấy màu kẻ ô và bìa cứng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 31 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tìm các vật có dạng hình trụ trong lớp học.

Phương pháp giải:

Dựa vào bức tranh, quan sát và tìm các vật có dạng hình trụ.

Lời giải chi tiết:

Các vật có dạng hình trụ trong lớp học: hộp bút, lọ hoa, hồ dán..

Câu 2

Trả lời câu hỏi 1 trang 32 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Làm hộp đựng đồ vật từ lõi bìa hình trụ của cuộn giấy, giấy màu kẻ ô và bìa cứng.

Phương pháp giải:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện theo hướng dẫn.

 • Toán lớp 5 Bài 68. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Bạn Tâm dùng bìa làm một cái hộp dạng hình lập phương cạnh 5 cm, hộp có nắp. Hỏi phần bìa dùng làm hộp (không tính mép dán) có diện tích bao nhiêu đề-xi-mét vuông? Một bể cá không nắp được gắn bởi các miếng kính. Bể cá có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1 m và chiều cao 0,8 m. Tính diện tích kính cần dùng để làm bể cá (không tính mép dán). Số?

 • Toán lớp 5 Bài 69. Thể tích của một hình - SGK chân trời sáng tạo

  Đặt đồ vật (chẳng hạn cục tẩy) vào trong hộp bút rồi nói theo mẫu. Mẫu: Thể tích cục tẩy bé hơn thể tích hộp bút. Thể tích hộp bút lớn hơn thể tích cục tẩy. Ghép các hình lập phương như nhau để được các hình, rồi nói về thể tích Bằng hay lớn hơn? a) Hình M và hình N, mỗi hình gồm 4 hình lập phương. Thể tích hình M .?. thể tích hình N. b) Hình L gồm nhiều hình lập phương hơn hình M. Thể tích hình L .?. thể tích hình M. c) Hình L gồm 8 hình lập phương nên thể tích hình L .?. tổng thể tích

 • Toán lớp 5 Bài 70. Xăng-ti-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  Thực hiện theo yêu cầu. Lấy các hình lập phương có cạnh dài 1 cm theo yêu cầu rồi viết số đo. Viết và đọc số đo thể tích của mỗi hình dưới đây. Quan sát hai hình D và E dưới đây. Viết số đo thể tích của một hình lập phương nhỏ màu hồng dưới dạng phân số và số thập phân.

 • Toán lớp 5 Bài 71. Đề-xi-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  1 dm3 = .?. cm3 Các hình bên được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 dm. a) Số? Số? Đong 1$l$ nước rồi đổ vào hộp có thể tích 1 dm3. 1$l$ nước có thể tích bằng bao nhiêu?

 • Toán lớp 5 Bài 72. Mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  So sánh số đo thể tích của một vài đồ vật với 1 m3. Số? Các hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 m. Một bồn nước có thể tích 2,5 m3. Bồn đó chứa được nhiêu lít nước? Biết 1 = 1 dm3 Số?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close