Toán lớp 5 trang 26 - Bài toán giải bằng bốn bước tính - SGK chân trời sáng tạo

Nhân và Hiền đi mua vở. Nhân mua 5 quyển vở loại II hết 65 000 đồng ... Một cửa hàng nhập về 2 tấn đường. Ngày thứ nhất, cửa hàng bán được 200 kg đường ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 phần Thực hành trang 27 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một sân bóng đá dạng hình chữ nhật có chu vi 346 m, chiều dài hơn chiều rộng là 37 m. Tính diện tích sân bóng đá đó.

a) Trả lời các câu hỏi sau:

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn tìm diện tích sân bóng đá, ta cần biết gì?

- Để biết chiều dài và chiều rộng, ta sử dụng dạng bài toán nào đã học?

b) Chọn nội dung (A, B, C, D) phù hợp với mỗi bước tính.

c) Giải bài toán.

Phương pháp giải:

Trả lời các câu hỏi theo gợi ý ở đề bài

Lời giải chi tiết:

a)

- Bài toán hỏi: Tính diện tích sân bóng đá.

- Muốn tìm diện tích sân bóng đá, ta cần biết: chiều dài và chiều rộng

- Để biết chiều dài và chiều rộng, ta sử dụng dạng bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu:

       Số lớn = (tổng + hiệu) : 2 ;       Số bé = (tổng – hiệu) : 2

b)

c)

Nửa chu vi sân bóng đá là:

346 : 2 = 173 (m)

Chiều dài sân bóng đá là:

(173 + 37 ) : 2 = 105 (m)

Chiều rộng sân bóng đá là:

105 – 37 = 68 (m)

Diện tích sân bóng đá đó là:

105 x 68 = 7 140 (m2)

Đáp số: 7 140 m2

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 phần Luyện tập trang 27 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Nhân và Hiền đi mua vở. Nhân mua 5 quyển vở loại II hết 65 000 đồng và 3 quyển vở loại I hết 57 000 đồng. Hiền mua 8 quyển vở loại II. Hỏi cả hai bạn mua vở hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số tiền Nhân mua cả hai loại quyển vở

Bước 2: Tìm giá tiền của 1 quyển vở loại II

Bước 3: Tìm số tiền Hiền mua 9 quyển vở loại II

Bước 4: Tìm số tiền mua vở của cả hai bạn

Lời giải chi tiết:

Nhân mua cả hai loại quyển vở hết số tiền là:

65 000 + 57 000 = 122 000 (đồng)

Giá tiền của 1 quyển vở loại II là:

65 000 : 5 = 13 000 (đồng)

Hiền mua 8 quyển vở loại II hết số tiền là:

13 000 x 9 = 104 000 (đồng)

Cả hai bạn mua vở hết số tiền là:

122 000 + 104 000 = 226 000 (đồng)

Đáp số: 226 000 đồng

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 phần Luyện tập trang 27 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một cửa hàng nhập về 2 tấn đường. Ngày thứ nhất, cửa hàng bán được 200 kg đường. Ngày thứ hai cửa hàng bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Số đường còn lại bán trong 5 ngày thì vừa hết. Hỏi trong 5 ngày này, trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi 2 tấn sang đơn vị kg

Bước 2: Số kg đường ngày thứ 2 bán được = số kg đường ngày thứ nhất bán được x 3

Bước 3: Tìm số kg đường cả hai ngày bán được

Bước 4: Tìm số đường còn lại sau 2 ngày bán

Bước 5: Số kg đường trung bình trong 5 ngày còn lại bán được = Số đường còn lại sau 2 ngày : 5

Lời giải chi tiết:

Đổi: 2 tấn = 2 000 kg

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số kg đường là:

200 x 3 = 600 (kg)

Số kg đường ngày thứ nhất và ngày thứ hai bán được là:

200 + 600 = 800 (kg)

Số đường còn lại sau 2 ngày bán là:

2 000 – 800 = 1 200 (kg)

Trong 5 ngày, trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam đường là:

1 200 : 5 = 240 ( kg )

Đáp số: 240 kg đường

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 27 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Câu nào đúng, câu nào sai?

Một khu vườn trồng hoa và rau có kích thước như hình bên.

a) Diện tích trồng hoa là 6 m2.

b) Diện tích trồng rau là 35 m2.

c) Diện tích khu vườn là 27 m2.

Phương pháp giải:

- Xác định chiều dài vườn hoa, chiều rộng của vườn rau.

- Tính diện tích vườn hoa và vườn rau rồi xác định câu đúng, câu sai.

Lời giải chi tiết:

Chiều dài của vườn hoa là 7 – 4 = 3 (m)

Diện tích trồng hoa là 3 x 2 = 6 (m2)

Chiều rộng vườn rau là 5 – 2 = 3 (m)

Diện tích trồng rau là 7 x 3 = 21 (m2)

Diện tích khu vườn là 6 + 21 = 27 (m2)

Vậy ta có kết quả như sau:

a) Đúng

b) Sai. Vì diện tích trồng rau là 21 m2

c) Đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close