Toán lớp 5 Bài 72. Mét khối - SGK chân trời sáng tạo

So sánh số đo thể tích của một vài đồ vật với 1 m3. Số? Các hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 m. Một bồn nước có thể tích 2,5 m3. Bồn đó chứa được nhiêu lít nước? Biết 1 = 1 dm3 Số?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 41 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

So sánh số đo thể tích của một vài đồ vật với 1 m3.

Chẳng hạn: Thể tích cặp sách, thể tích phòng học,…

Phương pháp giải:

Thực hiện theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Thể tích của cặp sách nhỏ hơn 1m3

Thể tích của phòng học lớn hơn 1m3

Thể tích của bình nước nhỏ hơn 1m3

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 42 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

a) 2 m3 = .?. dm3

$\frac{3}{4}$m3 = .?. dm3

1,2 m3 = .?. cm3

b) 5 000 dm3 = .?. m3

2 500 dm3 = .?. m3

7 000 000 cm3 = .?. m3

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi 

1 m3 = 1 000 dm3

1 m3 = 1 000 000 cm3

1 dm= $\frac{1}{{1000}}$ m3

1 cm3 = $\frac{1}{{1000000}}$ m3

Lời giải chi tiết:

a)     2 m3 = 2 000 dm3

 $\frac{3}{4}$m3 = 750 dm3

1,2 m31 200 000 cm3

b)     5 000 dm3 = 5 m3

2 500 dm3 = 2,5 m3

7 000 000 cm3 = 7 m3

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 42 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Các hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 m.

a) Nêu cách ghép các hình trên thành hai hình hộp chữ nhật có thể tích bằng nhau.

b) Khi đó thể tích mỗi hình hộp chữ nhật là bao nhiêu mét khối?

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Hình A gồm 7 hình lập phương nhỏ

Vậy thể tích của hình A là 7 m3

Hình B gồm 4 hình lập phương nhỏ

Vậy thể tích của hình B là 4 m3

Hình C gồm 8 hình lập phương nhỏ

Vậy thể tích của hình C là 8 m3

Hình D gồm 11 hình lập phương nhỏ

Vậy thể tích của hình D là 11 m3

a) Ta thấy ghép hình A + hình B bằng ghép hình B + hình D

Vậy ta được hai hình hộp chữ nhật có thể tích bằng nhau là hình hộp chữ nhật gồm hình A, hình C và hình hộp chữ nhật gồm hình B, hình D.

b) Thể tích hình hộp chữ nhật gồm hình A, hình C  là: 7 + 8 = 15 (m3)

Thể tích hình hộp chữ nhật gồm hình B, hình D là 4 + 11 = 15 (m3)

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 42 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một bồn nước có thể tích 2,5 m3. Bồn đó chứa được nhiêu lít nước? Biết 1$l$ = 1 dm3.

Phương pháp giải:

Đổi m3 sang dm3

Lời giải chi tiết:

Đổi 2,5 m3 = 2 500 dm3

Mà 1$l$ = 1 dm3

Vậy bồn đó chứa được 2 500 lít nước.

Vui học

Trả lời câu hỏi Vui học trang 42 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Một rô-bốt xếp các khối nhựa thành một hình có dạng hình lập phương cạnh 1 m. Cứ 3 giây rô-bốt lại xếp được một khối nhựa hình lập phương cạnh 10 cm. Rô-bốt sẽ hoàn thành công việc trong .?. phút.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

1 dm = 10 cm

Cứ 3 giây rô-bốt lại xếp được một khối nhựa hình lập phương cạnh 1 dm. Hay khối nhựa hình lập phương xếp được có thể tích là 1 dm3

Rô-bốt xếp các khối nhựa thành một hình có dạng hình lập phương cạnh 1 m hay hình lập phương cần xếp có thể tích là 1 m3

Ta có: 1 m3 = 1 000 dm3. Vậy Rô-bốt cần xếp 1 000 khối các khối nhựa có thể tích là 1 dm3

Thời gian hoàn thành công việc là: 1 000 x 3 = 3 000 (giây)

Đổi 3000 giây = 50 phút

Vậy Rô-bốt sẽ hoàn thành công việc trong 50 phút.

 • Toán lớp 5 Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật - SGK chân trời sáng tạo

  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c. Số đo? Số? Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên Bạn Thủy xếp sách vào một cái hộp trống có dạng hình hộp chữ nhật. Các hình hộp chữ nhật A, B, C được đặt ở các vị trí khác nhau như hình dưới đây. Với mỗi hình: Số?

 • Toán lớp 5 Bài 74. Thể tích hình lập phương - SGK chân trời sáng tạo

  Tính thể tích hình lập phương có cạnh a. Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 40 cm. Người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 20 cm. Đo kích thước của một hộp nhỏ có dạng hình lập phương hoặc hình hộp chữ nhật (chẳng hạn hộp phấn, hộp bút,…) theo đơn vị xăng-ti-mét.

 • Toán lớp 5 Bài 75. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Bạn Hội làm một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 3 dm. Câu nào đúng, câu nào sai? Chọn ý trả lời đúng. Bể kính thứ nhất có dạng hình lập phương cạnh 4 dm và chứa đầy nước. Một cái bể có dạng hình lập phương cạnh 1,5 m. Người ta đóng gói các hộp kẹo theo từng lốc, mỗi lốc có 4 hộp. Bảng số liệu dưới đây cho biết thể tích hồ chứa nước của một số nhà máy thủy điện ở nước ta.

 • Toán lớp 5 Bài 71. Đề-xi-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  1 dm3 = .?. cm3 Các hình bên được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 dm. a) Số? Số? Đong 1$l$ nước rồi đổ vào hộp có thể tích 1 dm3. 1$l$ nước có thể tích bằng bao nhiêu?

 • Toán lớp 5 Bài 70. Xăng-ti-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  Thực hiện theo yêu cầu. Lấy các hình lập phương có cạnh dài 1 cm theo yêu cầu rồi viết số đo. Viết và đọc số đo thể tích của mỗi hình dưới đây. Quan sát hai hình D và E dưới đây. Viết số đo thể tích của một hình lập phương nhỏ màu hồng dưới dạng phân số và số thập phân.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close