Toán lớp 5 Bài 50. Em làm được những gì?- SGK chân trời sáng tạo

Quan sát hình bên. a) Chọn từ vuông, nhọn hay tù để thay vào .?. cho thích hợp. - Tam giác ABC là tam giác .?. - Tam giác ABH là tam giác .?. - Tam giác ADC là tam giác .?. b) Bằng nhau hay không bằng nhau? Các tam giác ABH, AHD, ADC có diện tích .?. c) Biết BC = 4,5 cm; AH = 3 cm. Tính diện tích tam giác ABC. Ở hình bên, tam giác STV được ghép bởi bốn hình tam giác đều. Tam giác STV có là tam giác đều không? Quan sát biển báo giao thông tròn ở hình bên. - Hình tròn lớn có đường kính 7

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 105 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình bên.

a) Chọn từ vuông, nhọn hay để thay vào .?. cho thích hợp.

- Tam giác ABC là tam giác .?.

- Tam giác ABH là tam giác .?.

- Tam giác ADC là tam giác .?.

b) Bằng nhau hay không bằng nhau?

Các tam giác ABH, AHD, ADC có diện tích .?.

c) Biết BC = 4,5 cm; AH = 3 cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Phương pháp giải:

* Dựa vào tính chất của các tam giác:

- Hình tam giác có một góc vuông là tam giác vuông.

- Hình tam giác có một góc tù là tam giác tù.

- Hình tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn.

- Hình tam giác có ba góc 600  là tam giác đều.

* Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a)

- Tam giác ABC là tam giác nhọn.

- Tam giác ABH là tam giác vuông.

- Tam giác ADC là tam giác tù.

b)

Các tam giác ABH, AHD, ADC có diện tích bằng nhau.

(vì đều có chiều cao là độ dài đoạn thẳng AH; có độ dài đáy bằng nhau và đều bằng 3 đơn vị - 3 ô)

c)

 Diện tích tam giác ABC là:

\(\frac{{4,5 \times 3}}{2} = 6,75\)(cm2)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 105 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Ở hình bên, tam giác STV được ghép bởi bốn hình tam giác đều. Tam giác STV có là tam giác đều không?

Phương pháp giải:

Tam giác có ba góc bằng 60°.

Lời giải chi tiết:

Vì tam giác STV được ghép bởi bốn hình tam giác đều nên ba góc của tam giác STV bằng nhau và bằng 60°. Vậy tam giác STV là tam giác đều.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 105 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Quan sát biển báo giao thông tròn ở hình bên.

- Hình tròn lớn có đường kính 70 cm.

- Hình tròn bé có đường kính 50 cm.

a) Tính chu vi của biển báo.

b) Tính diện tích phần màu đỏ của biển báo.

Phương pháp giải:

a) Tính chu vi của biển báo = chu vi của hình tròn lớn có đường kính 70 cm.

b) Tính diện tích phần màu đỏ của biển báo = diện tích hình tròn lớn – diện tích hình tròn bé.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của biển báo là:

\(70 \times 3,14 = 219,8\) (cm)

b) Diện tích của hình tròn lớn là:

\(\frac{{70}}{2} \times \frac{{70}}{2} \times 3,14 = 3846,5\) (cm2)

Diện tích của hình tròn bé là:

\(\frac{{50}}{2} \times \frac{{50}}{2} \times 3,14 = 1962,5\) (cm2)

Diện tích phần màu đỏ của biển báo là:

3846,5 – 1962,5 = 1884 (cm2)

Đáp số: a) 219,8 cm

b) 1884 cm2.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 105 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính tổng diện tích phần kính màu hồng và màu tím trên khung cửa sổ ở hinh bên.

Phương pháp giải:

- Đường kính hình tròn = Cạnh bé hình thang = 1,2 m

- Tính tổng diện tích phần kính màu hồng và màu tím = diện tích hình thang – diên tích hình tròn.

Lời giải chi tiết:

Vì đường kính hình tròn bằng cạnh bé hình thang nên:

Diện tích hình tròn là:

\(\frac{{1,2}}{2} \times \frac{{1,2}}{2} \times 3,14 = 1,1304\)(m2)

Diện tích hình thang là:

\(\frac{{\left( {1,2 + 2} \right) \times 1,6}}{2} = 2,56\)(m2)

Tổng diện tích phần kính màu hồng và màu tím trên khung cửa sổ là:

2,56 – 1,1304 = 1,4296 (m2)

Đáp số: 1,4296 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 51. Thực hành và trải nghiệm - SGK chân trời sáng tạo

  Tính tiền mua sơn để trang trí. Để chuẩn bị cho lễ hội, người ta dự định dùng sơn vẽ trang trí một bức tường và sử dụng hình A làm bản vẽ với tỉ lệ (frac{1}{{60}}). a) Kích thước (chiều dài, chiều rộng) thật của hình trang trí trên bức tường là bao nhiêu mét? b) Trung bình, để sơn mỗi mét vuông tường cần 50 000 đồng mua sơn. Hỏi trang trí xong bức tường thì cần bao nhiêu tiền mua sơn?

 • Toán lớp 5 Bài 49. Diện tích hình tròn - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích hình tròn biết bán kính r. a) r = 5 dm b) r = 0,3 cm c) r = $frac{1}{2}$m Tính diện tích hình tròn biết đường kính d. a) d = 8 cm b) d = 0,4 dm c) d = $frac{6}{5}$m Tính diện tích của các hình tròn sau: Hình bên là một hình tròn có bán kính 5 cm nằm trong một hình vuông. Tính diện tích phần tô màu. Hình bên là một hình tròn có bán kính 5 cm nằm trong một hình vuông. Tính diện tích phần tô màu.

 • Toán lớp 5 Bài 48. Chu vi hình tròn - SGK chân trời sáng tạo

  Tính chu vi của hình tròn biết đường kính d. a) d = 3 m b) d = 4,2 dm Tính chu vi của hình tròn biết bán kính r. a) r = 36 mm b) r = 0,7 cm Đề bài Tính chu vi của các hình tròn sau: Đề bài Vành của chiếc nón lá có dạng đường tròn. Hỏi một nón lá có đường kính vành nón là 40 cm thì độ dài vành nón là bao nhiêu? Đề bài Một sợi dây thép được sử dụng để làm một cái khung như hình bên. Biết độ dài đường kính của hai hình tròn là 0,6 m và 0,9 m. Tính độ dài sợi dây thép đó.

 • Toán lớp 5 Bài 47. Đường tròn, hình tròn- SGK chân trời sáng tạo

  Với mỗi đường tròn dưới đây, nói theo mẫu: Số đo?

 • Toán lớp 5 Bài 46. Diện tích hình thang - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích mỗi hình thang sau: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy là a và b, chiều cao là h. Lâm ghép bốn miếng bìa hình thang để tạo thành một khung tranh (xem hình bên). Mỗi miếng bìa có độ dài hai đáy là 30 cm và 50 cm, chiều cao là 10 cm. Tính diện tích khung tranh. Một mảnh vườn hình thang có độ dài hai đáy là 24 m và 18 m, chiều cao là 12 m.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close