Toán lớp 5 trang 73 - Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - SGK chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính: a) 1,7 × 5 b) 0,16 × 8 c) 5,4 × 37 d) 0,45 × 12 Mỗi giờ xe máy đi được 30,5 km. Hỏi trong 3 giờ xe máy đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 73 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Đặt tính rồi tính:

a) 1,7 × 5

b) 0,16 × 8

c) 5,4 × 37

d) 0,45 × 12

 

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Đặt tính rồi nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dáu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

 

Lời giải chi tiết:

 

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 73 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Mỗi giờ xe máy đi được 30,5 km. Hỏi trong 3 giờ xe máy đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

 

Phương pháp giải:

Tính số km xe máy đi được trong 3 giờ = số km xe máy đi được trong 1 giờ x 3

 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 giờ: 30,5km

3 giờ: ? km.

Bài giải

Trong 3 giờ xe máy đó đi được số ki-lô-mét là:

30,5 x 3 = 91,5 (km)

Đáp số: 91,5 km.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close