Toán lớp 5 trang 80 - Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân - SGK chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính. a) 3 : 5 b) 15 : 4 c) 51 : 12 Viết phân số dưới dạng số thập phân. Làm 4 cái bánh như nhau hết 1 kg bột. Hỏi làm 6 cái bánh như thế hết bao nhiêu ki-lô-gam bột?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 80 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính.

a) 3 : 5

b) 15 : 4

c) 51 : 12

Phương pháp giải:

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

Lời giải chi tiết:

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 80 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Viết phân số \(\frac{5}{8}\) dưới dạng số thập phân.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia 5 : 8.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 80 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Làm 4 cái bánh như nhau hết 1 kg bột. Hỏi làm 6 cái bánh như thế hết bao nhiêu ki-lô-gam bột?

Phương pháp giải:

- Tính số kg bột làm 1 cái bánh = số kg bột làm 4 cái bánh : 4

- Tính số kg bột làm 6 cái bánh = số kg bột làm 1 cái bánh x 6

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

4 cái bánh: 1 kg bột

6 cái bánh: .?. kg bột

Bài giải

Làm 1 cái bánh hết số kg bột là:

1 : 4 = 0,25 (kg)

Làm 6 cái bánh như thế hết số kg bột là:

0,25 x 6 = 1,5 (kg)

Đáp số: 1,5 kg bột.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close