Toán lớp 5 Bài 74. Thể tích hình lập phương - SGK chân trời sáng tạo

Tính thể tích hình lập phương có cạnh a. Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 40 cm. Người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 20 cm. Đo kích thước của một hộp nhỏ có dạng hình lập phương hoặc hình hộp chữ nhật (chẳng hạn hộp phấn, hộp bút,…) theo đơn vị xăng-ti-mét.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 45 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính thể tích hình lập phương có cạnh a.

a) a = 8 cm

b) a = $\frac{2}{3}$ dm

c) a = 0,5 m

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta tính tích ba kích thước bằng nhau (bằng độ dài một cạnh).

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích hình lập phương là:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

b) Thể tích của hình lập phương là:

$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{{27}}$ (dm3)

c) Thể tích của hình lập phương là:

0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,125 (m3)

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 45 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một khối  gỗ hình lập phương có cạnh 40 cm. Người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 20 cm.

a) Tính thể tích phần gỗ còn  lại

b) Cho biết mỗi xăng-ti-mét khối loại gỗ này nặng 1,1 g. Hỏi  phần gỗ còn lại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

a) Bước 1: Tính thể tích một phần khối gỗ người ta cắt đi

Bước 2:  Tính thể tích khối gỗ hình lập phương

Bước 3: Thể tích phần gỗ còn lại = thể tích khối gỗ hình lập phương - thể tích một phần khối gỗ người ta cắt đi

b) Tính phần gỗ còn lại nặng bao nhiêu kg

Lời giải chi tiết:

a)     Thể tích một phần khối gỗ người ta cắt đi là:

20 x 20 x 20 = 8 000 (cm3)

Thể tích khối gỗ hình lập phương là:

40 x 40 x 40 = 64 000 (cm3)

Thể tích phần gỗ còn lại là:

64 000 – 8 000 = 56 000 (cm3)

b)     Phần gỗ còn lại nặng số kg là:

56 000 x 1,1 = 61 600 (g) = 61,6 (kg)

Đáp số: 61,6 kg

Hoạt động thực tế

Trả lời câu hỏi Hoạt động thực tế trang 45 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Đo kích thước của một hộp nhỏ có dạng hình lập phương hoặc hình hộp chữ nhật (chẳng hạn hộp phấn, hộp bút,…) theo đơn vị xăng-ti-mét. Nếu số đo là số thập phân thì làm tròn đến hàng đơn vị. Tính thể tích của hộp.

Phương pháp giải:

- Đo các kích thước của một số hình hộp trong thực tế

- Làm tròn số đo đến hàng đơn vị (nếu cần)

- Tính thể tích của hình hộp dựa vào công thức đã học

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Kích thước hộp phấn có dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước như sau: Chiều dài = 8,2 cm; chiều rộng = 4,2 cm; chiều cao =1,8 cm

Làm tròn số đo đến hàng đơn vị được: Chiều dài = 8 cm; chiều rộng = 4 cm; chiều cao = 2 cm

Thể tích của hộp phấn là:

8 x 4 x 2 = 64 cm3

 • Toán lớp 5 Bài 75. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Bạn Hội làm một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 3 dm. Câu nào đúng, câu nào sai? Chọn ý trả lời đúng. Bể kính thứ nhất có dạng hình lập phương cạnh 4 dm và chứa đầy nước. Một cái bể có dạng hình lập phương cạnh 1,5 m. Người ta đóng gói các hộp kẹo theo từng lốc, mỗi lốc có 4 hộp. Bảng số liệu dưới đây cho biết thể tích hồ chứa nước của một số nhà máy thủy điện ở nước ta.

 • Toán lớp 5 Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật - SGK chân trời sáng tạo

  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c. Số đo? Số? Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên Bạn Thủy xếp sách vào một cái hộp trống có dạng hình hộp chữ nhật. Các hình hộp chữ nhật A, B, C được đặt ở các vị trí khác nhau như hình dưới đây. Với mỗi hình: Số?

 • Toán lớp 5 Bài 72. Mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  So sánh số đo thể tích của một vài đồ vật với 1 m3. Số? Các hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 m. Một bồn nước có thể tích 2,5 m3. Bồn đó chứa được nhiêu lít nước? Biết 1 = 1 dm3 Số?

 • Toán lớp 5 Bài 71. Đề-xi-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  1 dm3 = .?. cm3 Các hình bên được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 dm. a) Số? Số? Đong 1$l$ nước rồi đổ vào hộp có thể tích 1 dm3. 1$l$ nước có thể tích bằng bao nhiêu?

 • Toán lớp 5 Bài 70. Xăng-ti-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  Thực hiện theo yêu cầu. Lấy các hình lập phương có cạnh dài 1 cm theo yêu cầu rồi viết số đo. Viết và đọc số đo thể tích của mỗi hình dưới đây. Quan sát hai hình D và E dưới đây. Viết số đo thể tích của một hình lập phương nhỏ màu hồng dưới dạng phân số và số thập phân.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close