Toán lớp 5 Bài 51. Thực hành và trải nghiệm - SGK chân trời sáng tạo

Tính tiền mua sơn để trang trí. Để chuẩn bị cho lễ hội, người ta dự định dùng sơn vẽ trang trí một bức tường và sử dụng hình A làm bản vẽ với tỉ lệ (frac{1}{{60}}). a) Kích thước (chiều dài, chiều rộng) thật của hình trang trí trên bức tường là bao nhiêu mét? b) Trung bình, để sơn mỗi mét vuông tường cần 50 000 đồng mua sơn. Hỏi trang trí xong bức tường thì cần bao nhiêu tiền mua sơn?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 106 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính tiền mua sơn để trang trí.

Để chuẩn bị cho lễ hội, người ta dự định dùng sơn vẽ trang trí một bức tường và sử dụng hình A làm bản vẽ với tỉ lệ \(\frac{1}{{60}}\).

a) Kích thước (chiều dài, chiều rộng) thật của hình trang trí trên bức tường là bao nhiêu mét?

b) Trung bình, để sơn mỗi mét vuông tường cần 50 000 đồng mua sơn. Hỏi trang trí xong bức tường thì cần bao nhiêu tiền mua sơn?

Phương pháp giải:

a)  Tính chiều dài, chiều rộng của hình A (trên bản vẽ)

Muốn tìm độ dài thật, ta lấy độ dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số tỉ lệ bản đồ.

b) Tính số tiền mua sơn = diện tích của hình trang trí trên bức tường (đơn vị mét vuông) x số tiền sơn trên 1 mét vuông

Lời giải chi tiết:

a) Chiều dài hình A là:

1 x 16 = 16 (cm)

Chiều rộng hình B là:

1 x 6 = 6 (cm)

Chiều dài thật của hình trang trí trên bức tường là:

16 x 60 = 960 (cm)

Đổi 960 cm = 9,6 m

Chiều rộng thật của hình trang trí trên bức tường là:

6 x 60 = 360 (cm)

 Đổi 360 cm = 3,6 m

b) Diện tích của hình trang trí trên bức tường là:

9,6 x 3,6 = 34,56 (m2)

Trang trí xong bức tường thì cần số tiền mua sơn là:

34,56  x 50 000 = 1 728 000 (đồng)

Đáp số: a) Chiều dài thật: 9,6 m; chiều rộng thật: 3,6 m

b) 1 728 000 đồng.

 • Toán lớp 5 Bài 50. Em làm được những gì?- SGK chân trời sáng tạo

  Quan sát hình bên. a) Chọn từ vuông, nhọn hay tù để thay vào .?. cho thích hợp. - Tam giác ABC là tam giác .?. - Tam giác ABH là tam giác .?. - Tam giác ADC là tam giác .?. b) Bằng nhau hay không bằng nhau? Các tam giác ABH, AHD, ADC có diện tích .?. c) Biết BC = 4,5 cm; AH = 3 cm. Tính diện tích tam giác ABC. Ở hình bên, tam giác STV được ghép bởi bốn hình tam giác đều. Tam giác STV có là tam giác đều không? Quan sát biển báo giao thông tròn ở hình bên. - Hình tròn lớn có đường kính 7

 • Toán lớp 5 Bài 49. Diện tích hình tròn - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích hình tròn biết bán kính r. a) r = 5 dm b) r = 0,3 cm c) r = $frac{1}{2}$m Tính diện tích hình tròn biết đường kính d. a) d = 8 cm b) d = 0,4 dm c) d = $frac{6}{5}$m Tính diện tích của các hình tròn sau: Hình bên là một hình tròn có bán kính 5 cm nằm trong một hình vuông. Tính diện tích phần tô màu. Hình bên là một hình tròn có bán kính 5 cm nằm trong một hình vuông. Tính diện tích phần tô màu.

 • Toán lớp 5 Bài 48. Chu vi hình tròn - SGK chân trời sáng tạo

  Tính chu vi của hình tròn biết đường kính d. a) d = 3 m b) d = 4,2 dm Tính chu vi của hình tròn biết bán kính r. a) r = 36 mm b) r = 0,7 cm Đề bài Tính chu vi của các hình tròn sau: Đề bài Vành của chiếc nón lá có dạng đường tròn. Hỏi một nón lá có đường kính vành nón là 40 cm thì độ dài vành nón là bao nhiêu? Đề bài Một sợi dây thép được sử dụng để làm một cái khung như hình bên. Biết độ dài đường kính của hai hình tròn là 0,6 m và 0,9 m. Tính độ dài sợi dây thép đó.

 • Toán lớp 5 Bài 47. Đường tròn, hình tròn- SGK chân trời sáng tạo

  Với mỗi đường tròn dưới đây, nói theo mẫu: Số đo?

 • Toán lớp 5 Bài 46. Diện tích hình thang - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích mỗi hình thang sau: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy là a và b, chiều cao là h. Lâm ghép bốn miếng bìa hình thang để tạo thành một khung tranh (xem hình bên). Mỗi miếng bìa có độ dài hai đáy là 30 cm và 50 cm, chiều cao là 10 cm. Tính diện tích khung tranh. Một mảnh vườn hình thang có độ dài hai đáy là 24 m và 18 m, chiều cao là 12 m.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close