Giải câu 4 trang 32 SBT địa 6

Giải câu 4 trang 32 SBT địa 6, Dựa vào kết quả tính được ở câu 3, kết hợp hình 9, hãy cho biết: - Số ngày ở cực Bắc tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Bắc Bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là bao nhiêu. Số ngày ở cực Nam là bao nhiêu. - Số ngày và số đêm ở từng cực có bằng nhau không.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kết quả tính được ở câu 3, kết hợp hình 9, hãy cho biết:

- Số ngày ở cực Bắc tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Bắc Bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là bao nhiêu. Số ngày ở cực Nam là bao nhiêu.

- Số ngày và số đêm ở từng cực có bằng nhau không.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngày, đêm ở cực - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Số ngày ở cực Bắc tương ứng với 180 ngày đêm ở Bắc bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với 180 ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là 180 ngày. Số ngày ở cực Nam là 180 ngày.

- Số ngày và số đêm ở từng cực khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài