Quảng cáo
 • Câu 1 trang 66 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 66 sách bài tập Địa lí 6, Hãy cho biết vì sao sau khi bỏ nước đá vào trong cốc đựng nước, sau ta thấy có những giọt nước bám bên ngoài thành cốc.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 66 SBT địa 6

  Giải câu 2.a trang 66 sách bài tập Địa lí 6, Quan sát hình 54 trang 63 của SGK, hãy cho biết giữa 2 khu vực xích đạo và khu vực chí tuyến, khu vực nào mưa ít, khu vực nào mưa nhiều.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo