Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 61 SBT địa 6 - Bài 19

  Giải câu 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 - Bài 19, Dựa vào hình 50 SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

 • pic

  Câu 1tra ng 62 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 62 sách bài tập Địa lí 6, Gió Tây ôn đới ở nửa cầu Bắc ban đầu thổi theo hướng Nam - Bắc, nhưng do Trái Đất tự quay nên đã bị lệch thành hướng Tây Bắc.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 2 trang 62 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 62 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào hình 50 và 51 trong SGK Địa lí 6, hãy:

 • pic

  Câu 3 trang 62 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các số liệu đã cho về khí áp ở các hình 19-1a và 19-1b, hãy điền vào hình vẽ những mũi tên chỉ các hướng gió

 • pic

  Câu 2 trang 63 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 63 sách bài tập Địa lí 6, Gió thổi ở khu vực áp thấp thường gây mưa, gió thổi ở khu vực áp cao thường không mưa.

 • pic

  Câu 1 trang 63 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 63 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 19.2a, 19.2b và 19.3 hãy: - Cho biết khí áp thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

 • pic

  Câu 1 trang 64 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 64 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

 • pic

  Câu 2 trang 64 SBT địa 6 - Phần 2B

  Giải câu 2 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 - Phần 2B, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

 • pic

  Câu 2 trang 64 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 64 sách bài tập Địa lí 6, Lấy chiều quay của kim đồng hồ làm chuẩn. Hãy cho biết gió thổi vào tâm bão ở Bắc bán cầu, ở Nam bán cầu theo hướng nào của chiều kim đồng hồ (thuận hay ngược chiều). Giải thích tại sao?

Gửi bài Gửi bài