Giải câu 2 trang 64 SBT địa 6 - Phần 2B

Giải câu 2 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 - Phần 2B, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Càng lên cao khí áp càng giảm, nên càng lên cao độ sôi của nước càng giảm.

A. Đúng                              B. Sai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức khí áp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Càng lên cao khí áp càng giảm, nên càng lên cao độ sôi của nước càng giảm - Đúng.

Chọn: Đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close