Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 83 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 83 sách bài tập Địa lí 6, Quan sát hình 27-1. hãy cho biết:

 • pic

  Câu 1 trang 84 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 84 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 2 trang 84 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 84 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 27-2, 27-3, 27-4, hãy cho biết:

 • pic

  Câu 2 trang 85 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 85 sách bài tập Địa lí 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.

 • pic

  Câu 3 trang 85 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 85 sách bài tập Địa lí 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.

 • pic

  Câu 4 trang 85 SBT địa 6

  Giải câu 4 trang 85 sách bài tập Địa lí 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

 • pic

  Câu 1 trang 85 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 85 sách bài tập Địa lí 6, Quan sát hình 27-5, hãy cho biết:

 • pic

  Câu 1 trang 86 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 86 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Gửi bài Gửi bài