Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 83 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 83 sách bài tập Địa lí 6, Quan sát hình 27-1. hãy cho biết:

 • pic

  Câu 2 trang 84 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 84 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 27-2, 27-3, 27-4, hãy cho biết:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài