Quảng cáo
 • Câu 1 trang 63 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 63 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 19.2a, 19.2b và 19.3 hãy: - Cho biết khí áp thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 64 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 64 sách bài tập Địa lí 6, Lấy chiều quay của kim đồng hồ làm chuẩn. Hãy cho biết gió thổi vào tâm bão ở Bắc bán cầu, ở Nam bán cầu theo hướng nào của chiều kim đồng hồ (thuận hay ngược chiều). Giải thích tại sao?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo