Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 68 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 68 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào hình 22, hãy cho biết:

 • pic

  Câu 2 trang 69 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 69 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào những đặc điểm cho dưới đây

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài