Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 73 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 73 sách bài tập Địa lí 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

 • pic

  Câu 2 trang 73 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 73 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 74 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 74 sách bài tập Địa lí 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Gửi bài Gửi bài