Giải câu 2 trang 73 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 73 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Tổng lượng nước trong mùa cạn cũng có thể gọi là lưu lượng nước trong mùa cạn.

A. Đúng                             B. Sai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sông - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Tổng lượng nước trong mùa cạn cũng có thể gọi là lưu lượng nước trong mùa cạn - Sai

Chọn: Sai

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close