Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 29 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 29 SBT địa 6, Tại sao ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luôn luôn có hai mùa trái ngược nhau?

 • pic

  Câu 2 trang 29 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 29 SBT địa 6, Quan sát bảng thống kê trên, hãy: - Điền vào phần mở ngoặc đơn (....) của hình 8 các chữ: âm dương lịch và dương lịch. - Điền các chữ: lập hạ, lập thu, lập đông, lập xuân; xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí vào những chỗ trống (...) trong hình 8.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài