Quảng cáo
 • Câu 1 trang 22 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 22 SBT địa 6, Dựa vào bảng chú giải (hình 5.1) hãy cho biết: - Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu hình học? - Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu chữ? - Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu tượng hình?

  Xem chi tiết
 • Câu 2 trang 22 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 22 SBT địa 6, Dựa vào bản đồ hình 8 trang 13 SGK, hãy cho biết ở bản đồ có những dạng kí hiệu gì; được bản đồ biểu hiện các loại đối tượng nào?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo