Giải câu 1 trang 22 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 22 SBT địa 6, Dựa vào bảng chú giải (hình 5.1) hãy cho biết: - Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu hình học? - Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu chữ? - Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu tượng hình?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng chú giải (hình 5.1) hãy cho biết:

- Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu hình học?

- Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu chữ?

- Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu tượng hình?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các loại kí hiệu bản đồ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng dạng kí hiệu hình học:

+ Thiếc, sắt, mangan, crom.

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng dạng kí hiệu chữ:

+ Cơ khí, vật liệu xấy dựng, chế biến lâm sản

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng dạng kí hiệu tượng hình:

+ Ranh giới quốc gia, đường sắt, đường ô tô, sông, bãi tôm, bãi cá, lúa, lạc, mía, cà phê, cao su, quế, trâu bò, lợn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close