Quảng cáo
 • Câu 1 trang 31 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 31 SBT địa 6, Dựa vào hình 23 và 24 trong SGK, hãy cho biết: - Độ dài giữa ngày và đêm chênh lệch nhau như thế nào nếu càng xa Xích đạo. - Những ngày nào trên Trái Đất mọi nơi đều có độ dài ngày đêm bằng nhau.

  Xem chi tiết
 • Câu 2 trang 31 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 31 SBT địa 6, Dựa vào hình 24 trang 28 SGK và hình 9, hãy cho biết: ở vĩ độ nào có một ngày dài 24 giờ, ở vĩ độ nào có một đêm dài 24 giờ.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu 3 trang 31 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 31 SBT địa 6, Dựa vào hình 23, trang 25 SGK, hãy tính số ngày đêm từ 21 – 3 đến 23 – 9; từ 23 – 9 đến 21 – 3.

  Xem chi tiết
 • Câu 1 trang 32 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 32 SBT địa 6, Đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là sai. Do “trục” Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi chuyển động quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng a) độ dài ngày đêm bằng nhau vào các ngày 21 – 3 và 23 – 9. b) càng gần cực sự chênh lệch ngày đêm càng rõ rệt. c) ngày đêm chênh lệch lớn nhất vào các ngày 22 – 12 và 22 – 6. d) mỗi chí tuyến có hai lần Mặt Trời chiếu thẳng góc.

  Xem chi tiết
 • Câu 2 trang 32 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 32 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Từ 66o33’ trở về hai cực là khu vực có ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ. Đúng Sai

  Xem chi tiết
 • Câu 4 trang 32 SBT địa 6

  Giải câu 4 trang 32 SBT địa 6, Dựa vào kết quả tính được ở câu 3, kết hợp hình 9, hãy cho biết: - Số ngày ở cực Bắc tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Bắc Bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là bao nhiêu. Số ngày ở cực Nam là bao nhiêu. - Số ngày và số đêm ở từng cực có bằng nhau không.

  Xem chi tiết
 • Câu 1 trang 33 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 33 SBT địa 6, Dựa vào hình 9, hãy: - Cho biết sự thay đổi thời gian chiếu sáng trong các ngày 22 – 6, 21 – 3, 23 – 9 và 22 – 12 ở các khu vực chí tuyến và xích đạo. - Nhận xét chung về sự thay đổi số giờ chiếu sáng và góc chiếu sáng từ Xích đạo về hai cực.

  Xem chi tiết
 • Câu 2 trang 33 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 33 SBT địa 6, Hãy giải thích vì sao vào các ngày 22 – 6 và 22 – 12 ở vòng cực Bắc và vòng cực Nam có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.

  Xem chi tiết
 • Câu 1 trang 34 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 34 SBT địa 6, Đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là sai. Do trục Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi di chuyển quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng a) ở các chí tuyến có một lần góc chiếu sáng là 90o. b) giữa hai chí tuyến có hai lần góc chiếu sáng là 90o. c) ngoài chí tuyến trở về hai cực không bao giờ có góc chiếu sáng lên tới 90o. d) giữa chí tuyến và vòng cực góc chiếu sáng tối đa là 23o27’.

  Xem chi tiết
 • Câu 3 trang 34 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 34 SBT địa 6, Giả sử Trái Đất vẫn tự quay quanh trục và vẫn di chuyển quanh Mặt Trời, nhưng trục Trái Đất vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo thì: - Hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất sẽ diễn ra như thế nào? - Góc chiếu sáng ở các vĩ độ sẽ như thế nào?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo