Quảng cáo
 • Câu 1 trang 34 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 34 SBT địa 6, Đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là sai. Do trục Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi di chuyển quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng a) ở các chí tuyến có một lần góc chiếu sáng là 90o. b) giữa hai chí tuyến có hai lần góc chiếu sáng là 90o. c) ngoài chí tuyến trở về hai cực không bao giờ có góc chiếu sáng lên tới 90o. d) giữa chí tuyến và vòng cực góc chiếu sáng tối đa là 23o27’.

  Xem chi tiết
 • Câu 2 trang 35 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 35 SBT địa 6, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai. a) Sở dĩ vào hai ngày 21 – 3 và 23 – 9 ở mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày và đêm dài bằng nhau là do “trục” Trái Đất hoàn toàn nằm trong mặt phẳng phân cách sáng tối của Trái Đất. b) Nếu trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất không nghiêng như hiện nay mà vuông góc với mặt quỹ đạo thì sẽ có hệ quả là mọi địa điểm trong năm chỉ có một mùa.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo