Giải câu 1 trang 34 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 34 SBT địa 6, Đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là sai. Do trục Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi di chuyển quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng a) ở các chí tuyến có một lần góc chiếu sáng là 90o. b) giữa hai chí tuyến có hai lần góc chiếu sáng là 90o. c) ngoài chí tuyến trở về hai cực không bao giờ có góc chiếu sáng lên tới 90o. d) giữa chí tuyến và vòng cực góc chiếu sáng tối đa là 23o27’.

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là sai.

Do trục Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi di chuyển quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng

a) ở các chí tuyến có một lần góc chiếu sáng là 90o.

b) giữa hai chí tuyến có hai lần góc chiếu sáng là 90o.

c) ngoài chí tuyến trở về hai cực không bao giờ có góc chiếu sáng lên tới 90o.

d) giữa chí tuyến và vòng cực góc chiếu sáng tối đa là 23o27’.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức hiện tượng ngày, đêm - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Do trục Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi di chuyển quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng giữa chí tuyến và vòng cực góc chiếu sáng tối đa là 23o27’.

Chọn: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close