Quảng cáo
  • Câu 1 trang 36 SBT địa 6

    Giải câu 1 trang 36 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất. Vỏ Trái Đất chỉ chiếm có 1% khối lượng của Trái Đất nhưng lại rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác nhau như: a) ánh sáng, nhiệt độ, nước, không khí để các sinh vật và con người tồn tại. b) đá và đất để con người phát triển trồng trọt và chăn nuôi, khoáng sản để con người phát triển công nghiệp. c) không khí, nước, sinh vật... và cả xã hội loài người.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo