Giải câu 1 trang 36 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 36 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất. Vỏ Trái Đất chỉ chiếm có 1% khối lượng của Trái Đất nhưng lại rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác nhau như: a) ánh sáng, nhiệt độ, nước, không khí để các sinh vật và con người tồn tại. b) đá và đất để con người phát triển trồng trọt và chăn nuôi, khoáng sản để con người phát triển công nghiệp. c) không khí, nước, sinh vật... và cả xã hội loài người.

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.

Vỏ Trái Đất chỉ chiếm có 1% khối lượng của Trái Đất nhưng lại rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác nhau như:

a) ánh sáng, nhiệt độ, nước, không khí để các sinh vật và con người tồn tại.

b) đá và đất để con người phát triển trồng trọt và chăn nuôi, khoáng sản để con người phát triển công nghiệp.

c) không khí, nước, sinh vật... và cả xã hội loài người. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Vỏ Trái Đất chỉ chiếm có 1% khối lượng của Trái Đất nhưng lại rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác nhau như: không khí, nước, sinh vật... và cả xã hội loài người. 

Chọn: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close