Quảng cáo
 • Câu 1 trang 35 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 35 SBT địa 6, Dựa vào hình 10, hãy cho biết: - Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp. Kể tên và nêu độ dày của từng lớp? - Trạng thái từng lớp như thế nào (rắn chắc, quánh, dẻo, lỏng..). Lớp nào có vai trò quan trọng nhất?

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 36 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 36 SBT địa 6, Hãy cho biết: ở chỗ tiếp xúc giữa 2 địa mảng khi nào hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương, khi nào hình thành núi.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo