Giải câu 1 trang 35 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 35 SBT địa 6, Dựa vào hình 10, hãy cho biết: - Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp. Kể tên và nêu độ dày của từng lớp? - Trạng thái từng lớp như thế nào (rắn chắc, quánh, dẻo, lỏng..). Lớp nào có vai trò quan trọng nhất?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 10, hãy cho biết:

 

- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp. Kể tên và nêu độ dày của từng lớp?

- Trạng thái từng lớp như thế nào (rắn chắc, quánh, dẻo, lỏng..). Lớp nào có vai trò quan trọng nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cấu tạo bên trong của Trái Đất - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp. Đó là các lớp: Lớp vỏ (5-70 km); Lớp trung gian (gần 3000km); Lớp lõi (hơn 3000km).

- Trạng thái của từng lớp:

 + Lớp vỏ: rắn chắc.

 + Lớp trung gian: quánh, dẻo đến lỏng.

 + Lớp lõi: lỏng ở ngoài, rắn ở trong.

- Lớp vỏ có vai trò quan trọng nhất vì nó là nơi tồn tại các thành phần khác của Trái Đất như không khí, nước, sinh vật,... và cả xã hội loài người.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài