Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 27 SBT địa 6 (bài 8)

  Giải câu 1 bài 8 trang 27 SBT địa 6, Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết: - Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào. Quỹ đạo chuyển động có hình dạng như thế nào? - Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất có còn tự quay không. Hướng chuyển động và độ nghiêng của trục Trái Đất trong khi chuyển động.

 • pic

  Câu 2 trang 28 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 28 SBT địa 6, Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết: - Ngày, tháng nào nửa cầu Bắc chúc nhiều nhất về phía Mặt Trời; vào ngày đó thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được ở nửa cầu Bắc so với nửa cầu Nam như thế nào? - Ngày, tháng nào nửa cầu Nam ngả nhiều nhất về phía Mặt Trời; vào ngày đó ở nửa cầu Nam có thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được so với nửa cầu Bắc như thế nào?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài