Quảng cáo
 • Câu 1 trang 27 SBT địa 6 (bài 8)

  Giải câu 1 bài 8 trang 27 SBT địa 6, Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết: - Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào. Quỹ đạo chuyển động có hình dạng như thế nào? - Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất có còn tự quay không. Hướng chuyển động và độ nghiêng của trục Trái Đất trong khi chuyển động.

  Xem chi tiết
 • Câu 2 trang 28 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 28 SBT địa 6, Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết: - Ngày, tháng nào nửa cầu Bắc chúc nhiều nhất về phía Mặt Trời; vào ngày đó thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được ở nửa cầu Bắc so với nửa cầu Nam như thế nào? - Ngày, tháng nào nửa cầu Nam ngả nhiều nhất về phía Mặt Trời; vào ngày đó ở nửa cầu Nam có thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được so với nửa cầu Bắc như thế nào?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo