Quảng cáo
 • Câu 1 trang 52 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 52 sách bài tập Địa lí 6, Hãy điền vào chỗ chấm (...) các chữ sau: khoáng sản, quặng.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 53 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 53 sách bài tập Địa lí 6, Kể tên ba khoáng sản thuộc từng loại khoáng sản sau: năng lượng, kim loại đen và màu, phi kim loại và nêu rõ công dụng của chúng:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo