Giải câu 1 trang 52 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 52 sách bài tập Địa lí 6, Hãy điền vào chỗ chấm (...) các chữ sau: khoáng sản, quặng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào chỗ chấm (...) các chữ sau: khoáng sản, quặng.

Những tích tụ các khoáng vật và các đá có ích, được con người khai thác, sử dụng vào kinh tế được gọi là ...

Khi các nguyên tố hoá học tập trung với một tỉ lệ cao thì gọi là ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các loại khoáng sản - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Những tích tụ các khoáng vật và các đá có ích, được con người khai thác, sử dụng vào kinh tế được gọi là khoáng sản.

Khi các nguyên tố hoá học tập trung với một tỉ lệ cao thì gọi là quặng.

Loigiaihay.com

  • Giải câu 2 trang 53 SBT địa 6

    Giải câu 2 trang 53 sách bài tập Địa lí 6, Kể tên ba khoáng sản thuộc từng loại khoáng sản sau: năng lượng, kim loại đen và màu, phi kim loại và nêu rõ công dụng của chúng:

Quảng cáo
close