Quảng cáo
 • Câu 1 trang 21 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 21 SBT địa 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng. Kí hiệu nào sau đây là dạng kí hiệu tượng hình? a) Kí hiệu mỏ sắt là Fe. b) Kí hiệu mỏ than là hình vuông màu đen. c) Kí hiệu cảng biển là hình mỏ neo. d) Hai ý b và c.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 22 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 22 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng thoải. - Đúng - Sai

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo