Quảng cáo
 • Câu 1 trang 38 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 38 SBT địa 6, Dựa vào hình 11-1 hoặc hình 11-2 và đối chiếu với hình 11-3, hãy cho biết: - Người ta gọi nửa cầu nào là nửa cầu lục địa và nửa cầu nào là nửa cầu đại dương. - Giải thích vì sao các nửa cầu này lại được gọi là nửa cầu lục địa và nửa cầu đại dương.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 39 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 39 SBT địa 6, Quan sát hình 11-5 và đối chiếu với hình 11-4, hãy điền vào bảng thống kê tên và diện tích của các lục địa trên Trái Đất.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo