Quảng cáo
 • Câu 1 trang 45 SBT địa 6

  Giải câu 1trang 45 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai. Quá trình phong hóa các loại đá là do: a) sự chênh lệch nhiệt độ làm cho đá nứt nẻ. b) nước thấm và hòa tan làm cho đá vụn bở. c) nước chảy với tốc độ mạnh cắt xẻ các lớp đá. d) thực, động vật cùng tác động.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 45 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 45 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Tác động của ngoại lực chủ yếu là xâm thực (mài mòn) để hạ thấp những nơi cao và bồi đắp cho những nơi thấp. a) đúng b) sai

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo