Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 65 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 65 sách bài tập Địa lí 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.

 • pic

  Câu 2 trang 65 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 65 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 66 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 66 sách bài tập Địa lí 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng. Quan sát hình 54 trong SGK Địa lí 6, ta thấy:

Gửi bài Gửi bài