Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 59 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 59 sách bài tập Địa lí 6, Khái niệm về thời tiết và khí hậu được dùng trong các câu sau là

 • pic

  Câu 2 trang 59 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 59 sách bài tập Địa lí 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài