Quảng cáo
 • Câu 1 trang 41 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 41 SBT địa 6, Hãy cho biết: - Các hiện tượng: uốn nếp, đứt gãy, núi lửa, động đất do nội lực hay ngoại lực. - Các quá trình: phong hóa các loại đá, xâm thực (do nước chảy, do gió...) là do nội lực hay ngoại lực.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 43 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 43 SBT địa 6, Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên và các hình 30, 31, 38 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết: - Những hình nào thể hiện tác động của nội lực. - Những hình nào thể hiện tác động của ngoại lực. - Tác động của nội lực và ngoại lực khác nhau như thế nào.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu 3 trang 43 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 43 SBT địa 6, Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết: Trên đất nước ta những dấu vết của núi lửa đã tắt còn thể hiện ở những vùng đất nào, những địa phương nào?

  Xem lời giải