Quảng cáo
 • Câu 1 trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 46 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Độ cao của các ngọn núi được ghi trên bản đồ là độ cao tương đối. Đúng Sai

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 46 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là đúng nhất. Độ cao tuyệt đối là độ cao được đo a) từ mực nước biển đến nơi cần đo. b) từ mực nước biển thấp nhất đến đỉnh đồi, núi. c) từ mực nước biển cao nhất tới đỉnh đồi, núi. d) từ mực nước biển trung bình đến nơi cần đo.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo