Giải câu 2 mục B trang 46 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 46 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là đúng nhất. Độ cao tuyệt đối là độ cao được đo a) từ mực nước biển đến nơi cần đo. b) từ mực nước biển thấp nhất đến đỉnh đồi, núi. c) từ mực nước biển cao nhất tới đỉnh đồi, núi. d) từ mực nước biển trung bình đến nơi cần đo.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là đúng nhất.
Độ cao tuyệt đối là độ cao được đo
a) từ mực nước biển đến nơi cần đo.
b) từ mực nước biển thấp nhất đến đỉnh đồi, núi.
c) từ mực nước biển cao nhất tới đỉnh đồi, núi.
d) từ mực nước biển trung bình đến nơi cần đo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức độ cao của núi - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Độ cao tuyệt đối là độ cao được đo từ mực nước biển trung bình đến nơi cần đo.

Chọn: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Giải câu 1 mục B trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 1 mục B trang 46 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 46 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Độ cao của các ngọn núi được ghi trên bản đồ là độ cao tương đối. Đúng Sai

 • Giải câu 1 mục A trang 47 SBT địa 6

  Giải câu 1 mục A trang 47 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 47 SBT địa 6, Cách đo độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối giống nhau và khác nhau ở những điểm nào ? Giống nhau: Khác nhau:

 • Giải câu 2 trang 47 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 47 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 47 SBT địa 6, Đỉnh Phan Xi Păng là đỉnh núi cao nhất nước ta, cao 3143m, trên sườn núi có thị trấn Sapa ở độ cao 1500m; dưới chân núi có thị xã Lào Cai ở độ cao 1000m. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện độ cao tuyệt đối của Phan Xi Păng, Sa Pa, Lào Cai.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải