Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 87 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 87 sách bài tập Địa lí 6, Sóng biển là gì? Nguyên nhân nào sinh ra sóng biển?

 • pic

  Câu 2 trang 88 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 88 sách bài tập Địa lí 6, Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu? Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 88 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 88 sách bài tập Địa lí 6, Lớp đất là gì? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó?

 • pic

  Câu 4 trang 88 SBT địa 6

  Giải câu 4 trang 88 sách bài tập Địa lí 6, Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật?

 • pic

  Câu 5 trang 88 SBT địa 6

  Giải câu 5 trang 88 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào hình dưới đây:

Gửi bài Gửi bài