Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 78 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 78 sách bài tập Địa lí 6, Quan sát hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

 • pic

  Câu 2 trang 79 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 79 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài