Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 52 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 52 sách bài tập Địa lí 6, Hãy điền vào chỗ chấm (...) các chữ sau: khoáng sản, quặng.

 • pic

  Câu 1 trang 53 SBT địa 6 - Phần 2

  Giải câu 1 trang 53 phần 2 sách bài tập Địa lí 6, Vì sao chúng ta cần phải khai thác và sử dụng các mỏ khoáng sản một cách hợp lí và tiết kiệm?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 53 SBT địa 6 - Phần 1

  Giải câu 1 trang 53 phần 1 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

 • pic

  Câu 2 trang 53 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 53 sách bài tập Địa lí 6, Kể tên ba khoáng sản thuộc từng loại khoáng sản sau: năng lượng, kim loại đen và màu, phi kim loại và nêu rõ công dụng của chúng:

 • pic

  Câu 1 trang 54 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 54 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Gửi bài Gửi bài