Giải câu 1 trang 53 SBT địa 6 - Phần 1

Giải câu 1 trang 53 phần 1 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Măcma đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ nội sinh.

A. Đúng                                B. Sai 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức mỏ nội sinh và ngoại sinh - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Măcma đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ nội sinh - Đúng.

Chọn: Đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close