Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 71 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 71 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào hình 23-1, hãy cho biết:

 • pic

  Câu 2 trang 72 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 72 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 23-2, 23-3, 23-4 và kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân loại hồ theo:

 • Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 3 trang 73 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 73 sách bài tập Địa lí 6, Vẽ sơ đồ một hệ thống sông với đầy đủ các bộ phận của nó và ghi rõ: phụ lưu, chi lưu, sông chính, cửa sông vào ô dưới đây:

Gửi bài Gửi bài