Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 49 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 49 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Đồi là một dạng địa hình núi già. Đúng Sai

 • pic

  Câu 2 trang 49 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 49 SBT địa 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất. Bình nguyên là dạng địa hình có

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài